(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2013 m.

Eil.

Nr.

 Projekto pavadinimas

 Kokiam fondui ar organizacijai

 Gauta suma  Projekto laikotarpis
 1.  Mūsų rankose - Europos ateitis  EVS  6474,00  2012-05-05 - 2013-09-01
 2.  Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai; sveikos gyvensenos, verslumo ir santykių šeimoje ugdymas  SADM  33300,00  2013-04-03 - 2013-12-31
 3.  BBBS: padovanok vaikui draugystę  K. m. saviv.  5000,00  2013-04-09 - 2013-12-31
 4.  Augu sveikas  Humana  7000,00  2013-06-28 - 2013-12-31
 5.

 DPJC bendr. stiprinimas! BBBS programos plėtra

 K. m. saviv.   3500,-  2013-07-15 - 2013-12-20