(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas"

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ - tai Jėzaus pažadas, skirtas prelatui Edmundui Putrimui, iškeliavusiam į dangiškojo Tėvo namus.

Mielas prelate Edmundai, savo žemiškąjį kelią skyrei Bažnyčiai, lietuvybei, jaunimui – visiems buvai dosnus kunigystės dovanų. Tiesos žodžiai – Tavo gyvenimo credo: “Nebijokite! Corago!” – drąsinai pasaulio lietuvius, aunimą ir DPJC bendruomenę.

Ši bendruomenė – Tavo palikimas ir testamentas Klaipėdoje. Jiems patikėjai savosios dvasios stiprybę, Jėzaus meilę ir pagalbą jos reikalingiems. Įpareigoja vardas – Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC).

Dėkojame Dievui už Tave – dovaną tikėjimui, Lietuvai, DPJC.

Ilsėkis Viešpaties šviesoje.