(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

JAUNIMO PROGRAMA „K.A.R.T.U.!“ (2023-2025)

„K.A.R.T.U.“ – darbo gatvėje programa, kurios metu nauja jaunimo darbuotojų komanda lankysis jaunų žmonių susibūrimo vietose (prekybos centruose, žaidimų aikštelėse, parkuose ir t.t.), sieks užmegzti ilgalaikiu pasitikėjimu grįstą santykį su jaunais žmonėmis bei atsižvelgiant į jų poreikius ir patiriamus sunkumus teiks pagalbą.

Pasak Gudžinskienės ir Ramanausko (2017), gerai pažįstant gatvėje laiką leidžiančius jaunuolius galima „užkirsti kelią jaunų žmonių išstūmimo ir (ar) pasitraukimo iš visuomenės procesui, mažinti jų socialinę atskirtį ir, pasinaudojant bendruomeniniais ištekliais, siekti jų integracijos”. Todėl vykdant programą “K.A.R.T.U.” tikimasi pagerinti jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, gyvenimo situaciją, padėti spręsti sunkumus, darančius tiesioginės neigiamos įtakos savęs vertinimui, suteikti jų gyvenimui prasmės, stiprinti jų pasitikėjimą savimi.

Metodai: Stebėjimas, neformalūs pokalbiai, nesmurtinė komunikacija, konsultacija, ugdomasis vadovavimas (koučingas), motyvacinis interviu, mentorystė, šeimos konferencija.

Tikslas – vykdyti tiesioginį socialinį darbą su gatvės jaunimu ir pasitelkiant reikalingus metodus mažinti socialinę atskirtį ir didinti galimybes visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Uždaviniai:
1) organizuoti ir vykdyti darba gatvėje su jaunais žmonėmis ir jaunimo grupėmis;
2) vykdyti prevencines veiklas bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir partneriais;
3) kelti darbuotojų kompetencijas ir motyvaciją.

DPJC jaunimo darbuotojos – Inga Banienė ir Edvina Repšaitė

Jaunimo darbuotojoms svarbu:
- bendrauti su tavimi ir sužinoti, kuom tu gyveni;
- sužinoti, ko galbūt tau reikia ir kas tau įdomu;
- pritaikyti savo darbo laiką „maršrutą“ bei veiklas prie jaunų žmonių;
- dėvėti atpažįstamą aprangą „DPJC JAUNIMO DARBUOTOJAS“
- kalbėtis svarbiomis tau temomis, leisti laisvalaikį kartu;
- padėti jauniems žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti naujų;
- palydėti tave, jeigu vienam kažkur eiti nedrąsu;

Jaunimo darbuotojai:
- kalbina, bet neverčia bendrauti;
- nenori jūsų keisti, nevertina, nemoralizuoja, jeigu reikia padeda tiek, kiek norisi;
- neaukština savęs, yra lygūs su jaunimu;
- bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizuoja renginius jaunimui, tam, kad Klaipėda jaunimui taptų miestu, kuriame gera gyventi!

JAUNIME, TU GALI MUMS PARAŠYTI, JEI NORI PAKLAUSTI, PASITARTI, SUSITIKTI AR TIESIOG PABENDRAUTI: Edvina – tel. Nr. 8 698 01820, Inga – 8 614 66482

SEK MUS:
Facebook: DPJC KARTU su jaunimu
Instagram: dpjc_kartu_su_jaunimu
Tik tok: @dpjc_kartu_su_jaunimu