(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

Kompleksinės paslaugos KOPA

LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras prisijungė prie LPF "Dienvidis" koordinuojamo projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 ir teikia kompleksines paslaugas šeimai.

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:

- individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
- savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
- socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą;
- tėvystės mokymus;
- pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
- vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.
Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, gali kreiptis adresu Darželio g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 360411, el. p. info@dpjclt.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą:

http://www.dpjc.lt/admin/main.php?page=kategorijos&edit=1273

https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139