(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

DPJC vizija, misija, tikslas

VIZIJA

Novatoriška, puoselėjanti savanorystės idėją, atvira visuomenei nevyriausybinė Klaipėdos regiono organizacija, turinti savo švietėjiškos veiklos modelius - bendravimo, integracijos, skatinančius įvairaus amžiaus bendruomenės narių socialinę kompetenciją ir aktyviai juos propaguojanti Lietuvoje.

MISIJA

Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės vertybes. 

STRATEGINIS TIKSLAS

DPJC strateginis tikslas - organizuoti ir stiprinti švietėjiškos veiklos bei socialinių ir psichologinių paslaugų visuomenei kokybę.