(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2015 m.

Eil.

Nr.

 Projekto pavadinimas

 Kokiam fondui ar organizacijai

 Gauta suma  Projekto laikotarpis
 1. Dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams K. m. saviv. 29,50 Lt/d.  2014-01-02 - 2014-12-31
 2.  Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai: sveikos gyvensenos, veikimo ir santykių šeimoje ugdymas  SADM  9644,35 Eur  2015-01-01 - 2015-12-31
 3 BBBS - mentorystė vaiko gerovei K. m. saviv.   1387 Eur 2015-04-01 - 2015-12-31
 4. Pilnos rieškutės žemuogių K. m. saviv. 2343 Eur 2015-06-18 - 2015-09-05
5.  Judėk kitaip - aktyviai, sveikai, draugiškai  SAM  1400 Eur  2015-06-18 - 2015-12-21
 6.

 Pozityvaus požiūrio į savanorišką veiklą kūrimas: savanorių organizacinių gebėjimų ugdymas

 K. m. saviv.  1635 Eur  2015-07-05 - 2015-11-30
7.

Iš DPJC jubiliejinių metų į gailestingumo metus

LKRŠ 4441 Eur 2015-06-01 - 2015-12-31
8.

Pozityvi šeima - savarankiškos ir atsakingos visuomenės garantas

SADM 4277 Eur 2015-08-10 - 2015 -12-31
9.

Bendravimo (emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimas pagal "Vyresniojo draugo" metodiką

K. m. saviv. 29970 2015-09-23 - 2018-09-23