(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

DPJC struktūra

STEIGĖJAI
 
Prel.  Edmundas Putrimas
Kun. Algis Baniulis SJ
 
VALDYBA
 
Prel.  Edmundas Putrimas - pirmininkas
dr. doc. Ilona Jonutytė-Klanienė
Inga Kurlavičienė
Violeta Jokubynaitė-Bružienė
Vita Kilišauskaitė
 
PATARIAMOJI VALDYBA
 
dr. Donatas Lengvinas
Danguolė Misiukonienė
Vytautas Rašinskas
 
 
ADMINISTRACIJA
Kristina Rutienė
Vadovė
 
Jūra Dindienė
Buhalterė / administratorė
 
PROGRAMŲ KOORDINATORIAI
 
Reda Kulevičiūtė
Big Brothers / Big Sisters
 
Diana Vievesienė
Vaikų dienos centras "Sraigė"
 
Valerijus Jaunius (laikinai sustabdyta)
Sniego gniūžtė
 
 
DPJC YRA NARYS:
Big Brothers / Big Sisters Lietuvos asociacija (BBBS LA)
International Snowball Inc. skyrius
Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija