(846)360411info@dpjc.lt

2023-09-21

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2019 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

2019 m. metinė veiklos ataskaita