(846)360411info@dpjc.lt

2022-10-04

Leiskime vaikams rugsėjį sutikti naujai suremontuotose patalpose. Mus galite paremti skiltyje "PARAMA"

Neįprasta 7 – oji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla - saugi visuomenė“

 

Klaipėdos universiteto SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija ir partneriai – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijabei LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau DPJC) – š. m. lapkričio 20 d. organizavo tęstinę 7-ąją mokinių mokslinę konferenciją“.

Šiemet ji buvo kitokia ir kiek neįprasta, nes konferencijos organizatoriai, mokiniai, pedagogai ir pagalbos specialistai susitiko diskusijai virtualioje erdvėje. Konferencijos tematika sulaukta virš 20 mokinių pranešimų ir kitų alternatyvių pateikčių (plakatų, tezių ir kt.) – tai džiugina. Smagu, kad virtuali konferencija neapribojo moksleivių dalyvavimo, nes sulaukta dalyvių iš Klaipėdos m. ir rajono, Kretingos, Jurbarko, Tauragės, Kauno, Vilniaus ir kt. ugdymo institucijų.  

Šių metų konferencijoje skirtas dėmesys jaunimo savanorystei stiprinant vaikų socialinę ir emocinę gerovę.Ilgametis mūsų partneris – DPJC šiemet švenčia savo veiklos 25-metį. DPJC įgyvendina įvairias programas, kurios skirtos vaikų ir jaunimo socialinei ir emocinei gerovei. Konferencija  skirta šiai sukakčiai paminėti, todėl visi kalbėję lektoriai vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja DPJC veikloje. Konferenciją pradėjo prof. dr. I. Klanienė pranešimu mokiniams tema „Savanorystė kaip jaunimo pagalbos ir savipagalbos forma“. Profesorės šia tematika apginta disertacija, kurioje atsispindi DPJC atlikto mokslinio tyrimo rezultatai. Profesorės I. Klanienės ir DPJC bendradarbiavimas niekada nenutrūko. Ši konferencija tik vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Kita pranešėja Kristina Rutienė, KU Socialinės pedagogikos absolventė, pristatė DPJC veiklą mokiniams, pedagogams, pagalbos specialistams. Baigusi socialinės pedagogikos studijas Kristina pradėjo dirbti DPJC, o būdama studentė atliko praktiką. Dalyviai susidomėję klausėsi Socialinės pedagogikos programos studentės Alinos Glybinos, DPJC savanorės, pasidalinusios savo savanoriško darbo patirtimi.

Po pranešimų kompetentinga vertintojų komisija, kurių nariai buvo įvairių organizacijų atstovai, atrinko geriausius, moksliškiausius, originaliausius pranešimus ir skelbė nominacijas. Komisijų pirmininkai apžvelgė visų mokinių atsiųstus pranešimus, pastebėdami, kad mokiniai labai aiškiai išreiškė savo pilietinę poziciją, pristatydami atliktų empirinių tyrimų savo mokyklose rezultatus, akcentuodami savanorystės prasmę, naudą, įgyvendinant tolerancijos principus praktikoje. Organizatoriai pastebėjo, kad kiekvienais metais kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai, taikomi įvairesni socialines aplinkos tyrimo metodai, kūrybiškiau pristatomi tyrimo rezultatai.

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti jau į 2021 metų konferenciją viliantis, kad ji vyks KU auditorijoje.