(846)360411info@dpjc.lt

2024-05-26

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2009

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Kam teiktas projektas

1.

DPJC darbuotojų ir savanorių įgūdžių stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas siekiant efektyviau patenkinti visuomenės poreikius

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“

2.

Savo tapatumo atradimas savanoriškos veiklos dėka

Lietuvių katalikų religinė šalpa

3.

Vaikų ir šeimos gerovė: profesinių, etinių ir darbinių įgūdžių ugdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4.

Savanorystė krizių ir priklausomybės ligų prevencijoje dirbant su vaikais ir jaunimu

Klaipėdos m. savivaldybė

5.

Aš žinau, ką reiškia būti lietuviu

Klaipėdos m. savivaldybė

6.

Aš savanoris, būk juo ir tu - 3

Klaipėdos m. savivaldybė

7.

Jaunimo ugdymas įvairia veikla, padedant sau ir kitam

Klaipėdos m. savivaldybė

8.

Sveikos gyvensenos propagavimo svarba, stiprinant paauglių socialinius įgūdžius

LR Sveikatos apsaugos ministerija

9.

Jaunimo linijos

TELE 2, UAB

10.

Jaunimo linijos

TEO LT, AB