(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2010 m.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Finansavimo šaltinis

1.

DPJC darbuotojų ir savanorių įgūdžių stiprinimas ir kvalifikacijos kėlimas siekiant efektyviau patenkinti visuomenės poreikius

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“

2.

Vaiko ir šeimos sociakultūrinių įgūdžių ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3.

Jaunimo linija

Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

4.

Jaunimo linija

TEO LT, AB

5.

Kartu mes galime daug

Klaipėdos m. savivaldybė

6.

Augdamas pats, padedu ir tau

Klaipėdos m. savivaldybė

7.

Pažink gimtąjį kraštą

Klaipėdos m. savivaldybė

8. Rizikos grupės vaikų sociokultūrinių gebėjimų stiprinimas ir jaunimo vertybių ugdymas Lietuvių katalikų religinės šalpa