(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2011 m.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Projektas pateiktas

Projekto

laikotarpis

Rezultatas

1.

Vaiko ir šeimos sociokultūrinių įgūdžių ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2011-01-01 –

2011-12-31

Gautas finansavimas

2.

Socialinės rizikos grupės vaikų bei jaunimo ekologinės kultūros vertybinių nuostatų ugdymas

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-04-04 –

2011-12-31

Gautas finansavimas

3.

Rizikos grupės vaikų socializacija, emocinio ir dvasinio intelekto ugdymas

OSFL

 

Negautas finansavimas

4.

Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas, savanoriškos veiklos skatinimas krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių pagrindu

Lietuvių katalikų religinė šalpa

2011-06-01 –

2011-12-31

Gautas finansavimas

5.

Jaunimo linija

AB TEO, LT

2011-01-01 –

2011-12-31

Gautas finansavimas

6.

Jaunimo linija

SADM

2011-03-17 – 2011-12-31

Gautas finansavimas

7.

Keliaujanti stovykla - „Žaliosios vasaros mokykla“

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-06-08 –

2011-07-29

Gautas finansavimas

8.

Keliauk ir pažink gimtąjį kraštą

OSFL

2011-06-15 –

2011-08-31

Gautas finansavimas

9.

Kartu mes galime daugiau

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-08-04 –

2011-12-10

Gautas finansavimas

10.

Nevyriausybinio sektoriaus stiprinimas, savanoriškos veiklos skatinimas Klaipėdos mieste

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-08-04 –

2011-12-10

Gautas finansavimas

11.

Savanorystė - erdvė tobulėjimui ir ateities kūrimas

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-11-30 –

2011-12-31

Gautas finansavimas

12.

Vaikų dienos centras

Klaipėdos m. savivaldybės administracija

2011-06-01 –

2014-05-31

Gautas finansavimas