(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas"

   Mielieji,

   Šv. Mišios už prelatą Edmundą Putrimą bus aukojamos šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje 2022-11-19, 18.00 val.

  Būkime kartu maldoje prisimenant LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centro steigėją, bendruomenės kūrėją, patarėją, sielos vedlį, skyrusį dėmesį kiekvienam sutiktam žmogui.

    Dėkojame Dievui už galimybę Jį pažinti ir liūdime kartu su jo šeima ir artimaisiais.

    Lai ilsisi Viešpaties ramybėje