(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

A. A. prelatas Edmundas Putrimas DPJC prisiminimuose ir širdyje...

"Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes juk "šviesa nemiršta - pasilieka žolėj, žiede ir mūsų akyse..."

https://youtu.be/rdbjOGxl7Hs