(846)360411info@dpjc.lt

2024-07-19

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2008 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

2008 M. METINĖ ATASKAITA

Per 2008 m. 78 savanoriai skyrė savo laiką ir energiją dirbdami su vaikais, budėdami prie Jaunimo linijos telefono, vesdami įvairias prevencines stovyklas, seminarus. Savanorių įdirbis ir skirtas laikas DPJC vykdomai veiklai – 6456 val. DPJC darbuotojams ir savanoriams organizuoti 21 kvalifikacijos kėlimo seminarai ir išvykos. Jų metu buvo įgytos naudingos žinios bei įvaldyti praktiniai metodai, kurie buvo pritaikyti konkrečioje veikloje. Vykdyta 15 projektų.

DPJC savanoriai ir darbuotojai paminėjo DPJC gimtadienį, Tarptautinę savanorių dieną, Šv. Kalėdas.

DPJC savo veiklą pristatė jau tradicinėje Nevyriausybinių organizacijų mugėje. Suorganizuota Atvirų durų diena, kurios tikslas buvo plačiau pristatyti vykdomą veiklą, bendradarbiavimo ir savanoriavimo galimybes. Kartą per mėnesį DPJC savanoriai, darbuotojai rinkosi į diskusijų vakarus su kunigu.

Siekiant viešinti DPJC veiklą – išleistos skrajutės, inicijuoti straipsniai vietinėje žiniasklaidoje, informaciniai pranešimai vietinėje (Balticum TV) ir respublikinėje televizijoje (Pervij Baltiskij kanal); informacija apie veiklą nuolat atnaujinama ir talpinama DPJC tinklapyje.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS (VDC). Per šiuos metus VDC lankė 29 vaikai ir su jais dirbo 12 savanorių. Čia vaikai ruošia pamokas, dalyvavo įvairiuose būreliuose, užsiėmimuose (dailė, keramika, religinis ir fizinis ugdymas, drama, socialiniai ir darbiniai įgūdžiai ir kt.).

Vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vaikams apie tapybą ir fotografiją. Nuolat organizuojamos išvykos, ekskursijos, šventės, įvairūs renginiai.

Savanoriai ir VDC darbuotojai kartu su vaikais rengė ir šventė įvairias šventes: Šv. Kalėdas, Šv. Velykas, Rudenėlio šventę, vaikų gimtadienius. Su vaikais kasdien dirbo socialinė darbuotoja, socialinė pedagogė, 2-3 savanoriai. Vyko šviečiamasis darbas su tėvais, šeimoms buvo teikiama pagalba maistu.

NATŪRALUS PAGALBININKAS (NP). Šiuo metu programoje dalyvauja ir seminarus veda 4savanoriai. NP savanoriai susitiko su profesinės mokyklos moksleiviais, kuriems pristatyta DPJC veikla, savanorystė, moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su žaidimų metodika, pabendrauti su savanoriais.

Pravesti 2 bendravimo įgūdžių mokymo ir priklausomybės ligų prevencijos seminarai. Seminarų dalyviai buvo DPJC programų savanoriai ir Skuodo jaunimas. Iš viso seminaruose dalyvavo 25 dalyviai.

JAUNIMO LINIJA (JL). Klaipėdos JL savanoriai atsiliepė į 6082 skambučius, atsakė į 526 laiškus internetu (2860val.).

Prie JL telefono per visus metus budėjo 17 savanorių.  Iš viso JL savanoriai budėjimams, mokymams, kvalifikacijos kėlimui, paruošiamųjų kursų vedimui skyrė 3070 val.

Kiekvieną mėnesį vyko visuotiniai savanorių susirinkimai, kurių metu aptariami einamieji tarnybos darbai, veiklos, DPJC renginiai, naujienos iš Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos. Suorganizuoti 6 visos Lietuvos bendri JL savanorių ir vienas Klaipėdos savanorių kvalifikaciniai seminarai. Lapkričio 7-9 d. įvyko JL lyderių seminaras. 4 kartus per 2008 m rinkosi Koordinacinė Jaunimo linijų Taryba aptarti bendrų darbų, JL linijos strategijos.

Pabaigta ruošti bendra JL savanorių rengimo programa, pagal kurią jau rudenį buvo ruošiami nauji savanoriai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Rugpjūčio 22 – 24 d. kartu su Klaipėdos Vilties linijos ir Klaipėdos Pagalbos moterims linijos tarnybomis suorganizuota LTPPTA kasmetinė konferencija „Psichologinės pagalbos tarnybų ir žiniasklaidos bendradarbiavimas“. Konferencijos metu įteikti LTPPTA apdovanojimai žurnalistams už geriausius straipsnius savižudybių prevencijos tema.

JL veikla pristatyta Klaipėdos universiteto, Klaipėdos kolegijos studentams DPJC pristatymų metu.

VYRESNYSIS DRAUGAS (VD). VD programoje dalyvavo 8 savanoriai ir 7 vaikai. Dauguma vaikų yra iš nepilnų šeimų. Savanoriai su vaikais susitinka kiekvieną savaitę po keletą valandų – eina pasivaikščioti, aplanko parodas, pasikalba vaikams aktualiomis temomis.

VD savanoriai rinkosi į susitikimus, pravesti individualūs pokalbiai. Suorganizuotas susitikimas su programos VD savanoriais ir vaikais iš "Paramos vaikams centras", Vilniaus. Trys poros metų eigoje baigė savo draugystę.

SNIEGO GNIŪŽTĖ (SG). Programoje dirbo 11 savanorių. Suorganizuotos 3 prevencinės SG stovyklos– Klaipėdos Vyturio pagrindinėje, Dacho vidurinėje ir Tauragės mokyklose, kuriose dalyvavo 134 paaugliai.

SG savanoriai aktyviai dalyvavo Nevyriausybinių organizacijų mugėje. Įvairiose Klaipėdos apskrities ir miesto mokyklose vesti užsiėmimai apie kvaišaus, psichotropines medžiagas ir kt.

BENDRUOMENĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS (BITC). BITC programos savanoriai išdirbo 240 val. Vasario - gegužės mėn. pravesti kompiuterinio raštingumo mokymai 4 įvairaus amžiaus grupėms.  Kursus baigė ir pažymėjimus gavo 25 suaugusieji.

Kursai nebevykdomi nuo 2008 m. lapkričio 2 d., nes gaisro metu buvo apgadinti kompiuteriai, technika ir stalai, kurie šiuo metu nebetinkami naudojimui.

UŽ VAIKUS ATSAKINGI VISI  (UVAV). 2008 m. programoje dalyvavo 7 savanoriai. Pravesti 10 susirinkimų, Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams. UVAV savanoriai rinkosi į formalius ir neformalius susitikimus, rengė tradicinę vasaros kelionę. Sėkmingai bendradarbiavo su VšĮ „Šeimų santaka“, Mosėdžio parapijos vaikų globos namais. Dalyvavo Tauralaukio pagrindines mokyklos ir „Nykštuko“ darželio - mokyklos tėvų susirinkimuose. Vesti užsiėmimai Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos moksleiviams apie aktyvų klausymą, savęs pažinimą, moksleivių tėvams – apie psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, kaip pastebėti ir ką daryti jei vaikas vartoja kvaišaus.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA. Birželio 25 – 30 d. organizuota vaikų dieninė „keliaujanti“ vasaros stovykla "Lietuviškos tradicijos - gyvenimas gamtoje, amatai, krikščioniškas bendravimas". Kasdien buvo organizuojamos kelionės, išvykos, o savaitgalį vaikai ir vadovai praleido 2 dienų žygyje Klaipėdos r., Šernuose. Stovykloje dalyvavo 24 vaikai, 6 vadovai - savanoriai, soc. pedagogas ir soc. darbuotojas. Vaikų nuomonės apie stovyklą buvo įvairios. Labiausiai vaikams patiko krikštynos, gamta: varlės, sraigės, šuo Džeris, su kuriuo susipažino sodyboje, Kretingos bažnyčia, žinoma, draugai ir vadovai. Per šešerias dienas labai susigyvenome – vaikai ir vadovai, tarsi tapome viena didele šeima ir kaip vienas vaikas apklausos anketoje užrašė „norėčiau, kad tai tęstųsi visą gyvenimą“.