(846)360411info@dpjc.lt

2024-05-26

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2014 m.

 

Eil.

Nr.

 Projekto pavadinimas

 Kokiam fondui ar organizacijai

 Gauta suma  Projekto laikotarpis
 1. Dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC socialinės rizikos ir socialinės rizikos šeimų vaikams K. m. saviv. 29,50 Lt/d.  2014-01-02 - 2014-12-31
 2.  Šeimos ir vaiko gyvenimo pamatai: sveikos gyvensenos, verslumo ir santykių šeimoje ugdymas  SADM  33300,00  2014-01-02 - 2014-12-31
 3 BBBS: pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams K. m. saviv.   4500,00 2014-03-26 - 2014-12-31
 4. Apsivilkti nauju žmogumi LKRŠ 25292,00 2014-06-04 - 2014-12-31
5.  Augu sveikas  Humana  7000,00  2014-07-11 - 2014-12-31
 6.

 BBBS programos stiprinimas - naujų savanorių atrankos ir komandos formavimas

 K. m. saviv.  4200,00  2014-07-17 - 2014-12-15