(846)360411info@dpjc.lt

2024-04-17

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

Sniego gniūžtė (laikinai sustabdyta)

Programa SNIEGO GNIŪŽTĖ (toliau - SG) – tai pscichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa, skirta jauniems žmonėms nuo 14 m. amžiaus.

SG tikslas - neformaliai bendraujant įtikinti paauglius, jog alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas yra žalingas fiziniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi.

Programa "Sniego Gniūžtė":

  • Suteikia informaciją apie kvaišalų poveikį, ugdo atsakingo sprendimų priėmimo įgūdžius, savigarbą, skatina dalyvauti prasmingoje veikloje.
  • Aiškiai perduoda mintį jaunimui ir suaugusiems, jog yra normalu atsisakyti alkoholio ir narkotikų.
  • Yra lanksti ir gali būti pritaikoma bet kurioje visuomeninėje ar mokyklinėje aplinkoje.
  • Yra unikali, nes išnaudoja galingą jaunimo energiją ir įtaką, įjungdama jaunus žmones jiems aktualių problemų sprendimą, leidžia mokytis ir ugdyti atsakomybę bei vadovavimo įgūdžius.
  • Skatinta ir stiprina blaivų gyvenimo būdą tarp programos "Sniego Gniūžtė” dalyvių, jų šeimos narių ir draugų.

Pagrindinė SG veikla - savaitgalinės prevencinės stovyklos. SG stovyklos metu dalyviai yra skatinami bendrauti, linksmintis be alkoholio ir kitų svaigalų, suprasti save ir kitus. Stovyklą veda bendraamžiai bandraamžiams.

Užsiėmimai moksleiviams. SG vadovai veda užsiėmimus moksleiviams apie kvaišalų žalą.

Savanorystė. Norėdamas tapti DPJC programos „Sniego gniūžtė“ savanoriu-vadovu, paauglys turi dalyvauti bent dviejose stovyklose ir įveikti dviejų etapų atranką.

Truputis istorijos… "Sniego gniūžtės“ judėjimas prasidėjo 1977 m. Rockford‘e (Ilinojuje), JAV apylinkėse, grupelės jaunuolių ir suaugusiųjų pastangomis. Ši grupelė pamatė galimybę sukurti prevencinę programą, sukoncentruotą į jaunimo savarankiškumą ir tvirtumo ugdymą. Jie pasirinko pavadinimą „Sniego gniūžtė“, remdamiesi įsitikinimu, kad „jeigu aš darau teigiamą įtaką tau, tu gali padaryti teigiamą įtaką kam nors kitam, ir rezultatas bus  tarsi sniego kamuolys“. 1993 m. Jack Irwin per APPLE kursus supažindino Kauno Kardiologijos Instituto darbuotojus su šia programa, o 1996 m. „Sniego gniūžtė“ atkeliavo į Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centrą (DPJC).
 

Kontaktai:  8 605 79774 - koordinatorius Valerijus