(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

Vaikų dienos centras

 

Programa VAIKŲ DIENOS CENTRAS "Sraigė" (toliau - VDC), skirta 7-18 m. krizę patiriančių šeimų vaikams bei jų tėvams. Šios šeimos dažnai susiduria su tėvystės įgūdžių stoka, priklausomybės ligomis, smurtu šeimose, bedarbyste.

VDC tikslas - vykdyti vaikų, augančių krizę patiriančių šeimose, socializaciją, ypatingą dėmesį skiriant vaikų kasdienių įgūdžių ugdymui, smurto ir psichologinių krizių prevencijai bei intervencijai, atkreipiant dėmesį į vertybių sistemos formavimą, įvairių gebėjimų ugdymą ir dvasinės sveikatos stiprinimą.

VDC teikiamos paslaugos:

  1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas:
  • informavimas,
  • konsultavimas,
  • tarpininkavimas ir atstovavimas,
  • bendravimas ir bendradarbiavimas,
  • maitinimo organizavimas,
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,
  • darbinių įgūdžių ugdymas (maisto ruošimas, patalpų ir aplinkos tvarkymas ir kt.)

      2. Psichologinė pagalba.

      3. Užimtumo organizavimas ir pamokų ruoša.

VDC įsikūrimo istorija. Iki 2004 metų DPJC veikė sekmadieninis „Sraigės“ klubas. Savanoriai kartu su socialiniu pedagogu vedė socialinių gebėjimų grupeles, įvairius būrelius, organizavo šventes ir išvykas, vasaros stovyklas.

2004 metais Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė Vaikų dienos centrų programą ir laimėjus projektą „Įkurkime Vaikų dienos centrą!“ įsikūrė DPJC Vaikų dienos centras.

2013 metais Vaikų dienos centrui sugrąžintas vardas "Sraigė".

VDC nuolat laukiami savanoriai. 

Praktiką gali atlikti įvairių studijų krypčių studentai.

Nemokamos nuotraukos facebook simbolis paieška, atsisiuntimas -  mediakatalogas.lt dpjc vdc "sraigė"