(846)360411info@dpjc.lt

2024-06-14

Drauge kuriame gėrį vaikams! Skirkite 1,2 % paramą DPJC!

2018 M. METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

2018 m. metinė veiklos ataskaita.pdf

Finansinė ataskaita

Balansas 1.jpg

Balansas 2.jpg

Veiklos rezultatų ataskaita.jpg